NATURLIG RESSOURCE

I naturen skal du ikke præstere, du skal ”bare” være.

Naturterapi for borgere i Syddjurs Kommune

NATURLIG RESSOURCE tilbyder gratis naturbaseret terapi som gruppeforløb for borgere i Syddjurs Kommune, der er tilknyttet arbejdsmarkedet. Tilbuddet henvender sig til personer med stress, mild depression, eller andre symptomer der påvirker den mentale sundhed i hverdagen. Gruppeforløbene i NATURLIG RESSOURCE har til hensigt at øge deltagernes mentale sundhed samt skabe nye gode vaner, der kan implementeres og bruges i hverdagen.

Naturterapi

Ny forskning viser, at naturen og naturbaseret terapi kan styrke vores mentale og fysiske sundhed og være med til at øge vores livskvalitet.

Gruppeforløb

Vores forløb varer 12 uger, med én ugentligt mødegang. Holdet er på max 15 deltagere. NATUR, KROP, PSYKE og FÆLLESSKAB udgør kernen i forløbene.

Rodfæste

Rodfæste er en forening, som tilbyder udendørs aktiviteter af mental og fysisk karakter, for tidligere deltagere af NATURLIG RESSOURCE-forløbene.

Tæt på naturen

Naturen er omdrejningspunkt for gruppeforløbene og den naturbaserede terapi. Forskning viser, at naturen er et af de stærkeste redskaber til at opnå mental ro, kropslig lindring og restitution. Derfor giver det god mening at rykke terapien ud i den lokale natur, omkring Kalø og Kalø Vig. Her arbejder deltagerne med NATUR, KROP, PSYKE og FÆLLESSKAB. Disse elementer udgør kernen i NATURLIG RESSOURCE-forløbene.

Er du nysgerrig?

Hvis du overvejer om vores naturbaserede gruppeforløb kan være gavnligt for dig, så tøv ikke med at kontakte os.


KONTAKT OS OG HØR MERE

Du kan melde dig til et gruppeforløb, hvis du har symptomer på stress, mild depression eller andre milde til moderate symptomer, der påvirker din mentale sundhed i hverdagen. Du skal være bosiddende i Syddjurs Kommune og tilknyttet arbejdsmarkedet, og du skal være fyldt 18 år.

Forløbene varer i 12 uger og deltagerne mødes én gang om ugen. Vi starter forløb både i foråret og i efteråret.

Gruppeforløbene er et gratis tilbud for borgere i Syddjurs Kommune, støttet af TrygFonden og Friluftsrådet.

Ønsker du at tilmelde dig et gruppeforløb, eller har du spørgsmål vedrørende gruppeforløbene, kan du kontakte Sundhedsteamet i Syddjurs Kommune på mentalsundhed@syddjurs.dk. Når du tilmelder dig, vil du blive skrevet op på interessentlisten. Du vil blive kontaktet af Sundhedsteamet med henblik på at afklare om gruppeforløbet passer til dig og din situation.

Hold forløb 2024

Projektets første 8 holdforløb er afsluttet og nu pågår erfaringsopsamling og vidensdeling for projektet. På baggrund af de gode erfaringer er projektet blevet forlænget med yderligere 2 hold, som afholdes i efteråret 2023 og foråret 2024. Følg med på siden og bliv opdateret når vi er klar til at dele vores gode erfaringer

SANS, SANK og SPIS!

Bliv inspireret til at tage endnu mere ud i naturen og nyde alle dens grønne skatte, som bare venter på at blive fundet og spist. I vores sankehæfte finder du beskrivelser og billeder af udvalgte spiselige planter, svampe, tang, skaldyr og ideer til nemme opskrifter.

EVALUERING AF GRUPPEFORLØB

Gennem et 12 ugers gruppeforløb er deltagerne blevet præsenteret for forskellige aktiviteter og øvelser i naturen, som skulle skabe grobund for en øget oplevelse af, hvilken positiv påvirkning naturen kan have på den mentale tilstand. Der er i alt gennemført 8 gruppeforløb med dataindsamling.

VIDENSDELING OG RESULTATER

Teamet bag Naturlig Ressource-projektet ønsker i dette hæfte at dele den viden og de erfaringer, teamet har samlet gennem de 11 naturbaserede gruppeforløb for stressramte voksne, af 12 ugers varighed. Gennem denne vidensdeling er ønsket at inspirere og hjælpe andre i gang med lignende naturbaserede forløb, med fokus på mental sundhedsfremme. Det kan fx være i kommuner, organisations- eller forenings regi. Dette fordi vi kan se, at indsatsen virker, er meningsfuld og hjælper deltagerne på vej til en bedre mental sundhed og en øget bevidsthed om, at naturen har en positiv indvirkning på deres mentale helbred.

KVALITATIV UNDERSØGELSE AF FORANKRING I FORENINGEN RODFÆSTE

Danmarks Jægerforbund har i perioden september 2023 – forår 2024 fået foretaget en ekstern kvalitativ evaluering af forankring af Projekt Naturlig Ressource. Analysen har særligt fokus på, hvordan forankring af projektet sker i den frivillige forening Rodfæste, som er en udløber af projektet.