Privatlivspolitik

Introduktion

I projektet NATURLIG RESSOURCE som er forankret i Danmarks Jægerforbund, passer vi godt på dine personlige oplysninger, og vi vil til enhver tid behandle dem i henhold til de gældende regler og lovgivning på persondataområdet.

 

Denne privatlivspolitik er gældende for alle besøgende på projektets hjemmeside og suppleres med informationer om behandling af personoplysninger som tilgår den enkelte, deltager i projektet.

 

Projektet gennemføres i samarbejde med Syddjurs Kommune, som er selvstændig ansvarlig for data indsamlet i forbindelse med rekruttering af deltagere.

 

Danmarks Jægerforbund er overordnet ansvarlig for projektbevillingen, og i denne privatlivspolitik kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger/persondata. Når du bruger vores hjemmeside, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til statistik og til at optimere samt forbedre brugeroplevelsen. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

 

Spørgsmål om vores behandling af persondata, kan ske på mail til HR-konsulent, Lene Lundquist på: llu@jaegerne.dk eller på tlf. 2463 9591.

 

Persondata

Persondata er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores hjemmeside, indsamler og behandler vi sådanne informationer. Det sker f.eks. når du tilgår indholdet, eller når du udfylder formularer for at komme i kontakt med os, for at høre mere om projektet eller ønsker oplysninger om tilmelding og deltagelse.

 

Vi indsamler og behandler følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på. I det omfang du selv indtaster informationerne i kontaktskabelonen, behandler vi desuden: navn, adresse, telefonnummer, e-mail.

 

Potentielle deltagere i projektforløbet

Er du interesseret i at deltage i projektet, kan du rette henvendelse til os på: mentalsundhed@syddjurs.dk. I den sammenhæng indsamler kommunen som dataansvarlig på denne mailadresse følgende personoplysninger om dig:

 • Navn, adresse, tlf.nr., e-mail samt oplysninger om, du er tilknyttet arbejdsmarkedet, om du er over 18 år, om du er bosiddende/borger i Syddjurs Kommune, og om du oplever symptomer på stress.

 

Bliver det som udgangspunkt vurderet, at du potentielt er i projektets målgruppe, videregiver kommunen dine oplysninger til Danmarks Jægerforbund og den psykolog, som er tilknyttet projektet. Du vil dermed blive indkaldt til en screeningssamtale hos psykologen. Her indsamler og behandler vi oplysninger om dig, din sundhed og din trivsel – oplysninger som i GDPR-sammenhænge betegnes som helbredsoplysninger og følsomme personoplysninger.

 

Personoplysninger om potentielle deltagere i projektet indsamles til følgende formål:

 • Afklare og vurdere om du som udgangspunkt opfylder kriterierne for at deltage i projektet
 • Administration af din relation til os
 • Afklare din sundhedsmæssige tilstand og herudfra at kunne vurdere om, du falder inden for projektets rammer, og dermed kan blive indstillet til at deltage i projektet.

 

Vi indsamler disse oplysninger med et behandlingsgrundlag i:

 • Interesseafvejningsreglen
 • Afgivelse af udtrykkeligt samtykke
 • Tydeligt offentliggjort af den registrerede selv.

 

Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaringen. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

 

Bliver du optaget og skal deltage i projektforløbet beskriver nedenstående afsnit, hvordan vi håndterer dine persondata. Bliver du ikke udvalgt til at skulle deltage i projektforløbet arbejder kommunen videre med at vejlede dig om eventuelle andre tilbud og behandler dermed dine personoplysninger efter de fastsatte regler herfor.

 

Deltager i projektforløbet

En del af projektet NATURLIG RESSOURCE går ud på at følge deltagernes sundhedsmæssige udvikling i og umiddelbart efter projektet. Opfylder du projektets kriterier, og bliver du udvalgt til at deltage i projektforløbet NATURLIG RESSOURCE vil de oplysninger, du har afgivet i forbindelse med screeningssamtalen før start hos psykologen, blive videregivet til Danmarks Jægerforbund med det formål at kunne foretage en evaluering af projektet. Oplysningerne bliver sammen med et spørgeskema ved afslutning af forløbet og et spørgeskema 6 måneder efter projektets afslutning, anvendt i pseudonymiseret form i en hold-evaluering og til sidst i en samlet evalueringsrapport, hvor resultatet fra alle hold indgår. Spørgeskemaundersøgelserne suppleres med kvalitative evalueringssamtaler, så du vil evt. også blive kontaktet for et interview.

 

Psykologen der står for screeningssamtalerne, laver en overordnet overlevering til instruktørerne før hold start, således at instruktørerne får et overordnet overblik over gruppen og evt. personlige udfordringer der skal tages hensyn til.

 

Alle data indsamles, behandles og opbevares i fortrolighed i IT-systemer med adgangsbegrænsning på en måde, der opfylder de krav, der er ift. GDPR lovgivningen. Pseudonymisering betyder bl.a., at navne ændres til koder, og at der ikke er mulighed for at identificere den enkelte, deltager i rapporterne.

 

Ved projektafslutning anonymiseres personoplysningerne fuldstændigt og alle personoplysningerne slettes senest 1 år efter projektets afslutning. Fuldstændig anonymisering betyder, at alle personoplysninger bliver fjernet fra data, og at der ikke er nogen mulighed for at identificere og genskabe personerne ud fra oplysninger eller i kombination med andre oplysninger. Fuldstændigt anonymiserede oplysninger er ikke omfattet af GDPR-reglerne, og oplysningerne må derfor fortsat opbevares og anvendes med et statistisk formål i lignende undersøgelser efter projektforløbet.

 

Der indsamles, behandles og opbevares kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde det fastsatte formål i projektet.

 

Behandlingsgrundlaget er i den sammenhæng fastsat til:

 • en interesseafvejning
 • opfyldelse af kontrakt
 • afgivelse af udtrykkeligt samtykke
 • tydeligt offentliggjort af den registrerede selv.

 

Generelt om behandling af persondata

Sikkerhed

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at forhindre, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

 

Den dataansvarlige har ansvaret for, at behandlingen kun kan finde sted, når alle databeskyttelsesprincipper er opfyldt. Jf. Databeskyttelsesforordningen artikel 5. Det betyder bl.a.:

 

 • Al datatransmission og lagring af personoplysninger sker krypteret, der er etableret backup og genetableringsprocedure for alle servere, adgang af personoplysninger er baseret på bruger-ID og et personligt password. Mapper der anvendes til lagring, er pålagt adgangsbegrænsning.

 

Formål

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og at administrere din eventuelle deltagelse i projektforløbet. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold på hjemmesiden.

 

Dataminimering

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare vores drift af projektet NATURLIG RSSOURCE. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være bestemt af behovet for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

 

Data holdes ajour

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Dette kan ske ved henvendelse på: naturterapi@jaegerne.dk, vi sørger så for at opdatere dine persondata. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at dine data ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne, og giver dig besked om dette.

 

Videregivelse af oplysninger

Personoplysninger bliver ikke videregivet til andre udenfor projektet. Vi anvender dog forskellige IT-løsninger til opbevaring og behandling af persondata, men disse leverandører/databehandlere behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

 

Disse databehandlere er placeret i EU eller i sikre lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

 

Dataansvar

Syddjurs Kommune indgår, som informeret om ovenfor, som samarbejdspartner i projektet NATURLIG RESSOURCE, og er i den sammenhæng dataansvarlig for behandling af data i forbindelse med rekruttering af deltagere.

 

Syddjurs Kommunes privatlivspolitik kan ses her: https://www.syddjurs.dk/om-kommunen/om-hjemmesiden

 

 

Vi bruger følgende sociale medier; Facebook, LinkedIn og Instagram, som er kategoriseret som fælles dataansvarlige. Fælles dataansvar betyder, at der ikke videregives personoplysninger, men at begge parter er ansvarlige for formålet for og behandlingen af personoplysninger.

Hvis der offentliggøres deltagerudtalelser eller lignende på hjemmesiden eller på de sociale medier, er behandlingsgrundlaget: Samtykke.

 

Brug af cookies

Når du besøger vores hjemmeside, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre indholdet på hjemmesiden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af hjemmesiden.

 

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille tekstfil, som vi gemmer på din computer, mobil eller lignende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik. En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus eller personoplysninger.

 

Sådan afviser eller sletter du dine cookies
Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din Internet-browser.

 

Hvor du finder indstillingerne, afhænger af hvilken browser, du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du afviser eller sletter cookies, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi disse funktioner og services forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.

 

Hvis du sletter eller afviser cookies, kan du desuden risikere, at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

 

Cookies som du tidligere har accepteret, kan efterfølgende nemt slettes. Benytter du en PC /computer med en nyere Internet-browser, kan du slette dine cookies ved at bruge genvejstasterne:

 

CTRL + SHIFT + Delete. Virker genvejstasterne ikke, og/eller benytter du en MAC, skal du starte med at finde ud af, hvilken browser du bruger og herefter klikke på det relevante link:

 

Microsoft Internet Explorer

Google Chrome

Safari

Firefox

 

Husk: Bruger du flere Internet-browsere, skal du slette cookies i dem alle.

 

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside.

 

Indsigt og klager

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til, at de bliver rettet eller slettet. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

 

Henvendelse herom kan ske på mail til HR-konsulent, Lene Lundquist på: llu@jaegerne.dk eller på tlf. 2463 9591.

 

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet. Du kan læse mere om at klage til Datatilsynet her: https://www.datatilsynet.dk/databeskyttelse/klage-til-datatilsynet

 

Udgiver

Hjemmesiden www.naturligressource.dk ejes og publiceres af:

Danmarks Jægerforbund
Molsvej 34
8410 Rønde
post@jaegerne.dk

CVR-nr.: 15 79 61 46