Hvad er naturterapi?

Naturterapi er en form for terapi der integrerer naturaktiviteter og naturoplevelser på forskellige måder og i forskellig grad.

 

Naturterapi er ikke et nyt fænomen. Det har, på forskellig vis, været anvendt som behandling af forskellige mentale lidelser gennem de sidste århundreder. Men det er først indenfor de sidste årtier, at vi er begyndt at få forskningsbaseret viden om effekten af naturterapi. Brugen af naturbaseret terapi er derfor også begyndt at blive mere udbredt og anerkendt som behandlingsform.

 

I andre lande, som vi ofte sammenligner os med, er der årelange traditioner for at arbejde med terapi i naturen, bl.a. i Sverige, England, USA og Japan. I Skotland kan man ligefrem få ”natur på recept” hos lægen og i Japan findes der naturbaserede hospitaler, med fagudlærte naturlæger.

 

Ny forskning viser, at naturen og naturbaseret terapi kan styrke vores mentale og fysiske sundhed og være med til at øge vores livskvalitet.

 

Forskning viser, at naturbaseret terapi har en lang række positive effekter, blandt andet:

  • Reducering af symptomer på stress og depression
  • Styrkelse af immunforsvar og koncentration
  • Sænkning af blodtryk
  • Reducering af sygefravær
  • Mindre forbrug af sundhedsydelser
  • Forøgelse i alment velbefindende
  • Forbedring af nærvær, humør og selvværd

 

Der bliver fortsat forsket i naturens terapeutiske virkninger på forskellige målgrupper. Der findes på nuværende tidspunkt positive resultater i forhold til personer med stress, depression, hjerte-kar-sygdomme, kræft, KOL, PTSD, demens og spiseforstyrrelser.

 

Kilde: Vi Natur / Simon Høegmark, Sigurd Hartvig & Jane Sørensen, ”Vi er natur”, Forlaget Muusmann, 2020

Om instruktørerne i NATURLIG RESSOURCE

Hvert NATURLIG RESSOURCE-hold har to instruktører tilknyttet; en med sundhedsfaglig baggrund og en med jagt og outdoor-ekspertise. Alle er nøje udvalgt med henblik på at skabe de bedste forløb for holddeltagerne. Alle instruktører i NATURLIG RESSOURCE dygtiggør sig løbende i forhold til praksis, nyeste viden og forskningen inden for naturterapi. Dette sker bl.a. gennem fælles kursusforløb med Vi Natur, der er førende eksperter inden for naturterapi og forskning på området.