Mød instruktørerne i NATURLIG RESSOURCE

Hvert NATURLIG RESSOURCE-hold har to instruktører tilknyttet; en med sundhedsfaglig baggrund og en med jagt og outdoor-ekspertise. Alle er nøje udvalgt med henblik på at skabe de bedste forløb for holddeltagerne.

 

Alle instruktører i NATURLIG RESSOURCE dygtiggør sig løbende i forhold til praksis, nyeste viden og forskningen inden for naturterapi. Dette sker bl.a. gennem fælles kursusforløb med ViNatur, der er førende eksperter inden for naturterapi og forskning på området.

Aletha

Aletha er autoriseret psykolog og er tilknyttet projektet ift. screeningssamtaler med deltagere. 

Rikke

Rikke er naturvejleder og har grunduddannelse i naturterapi og pædagogik. Hun er outdoormenneske og jæger. Til daglig arbejder hun som naturvejleder for Danmarks Jægerforbund med projektledelse af Naturlig Ressource, samt med jagt- og naturformidling målrettet børn.

Louise

Louise er sundhedskonsulent, psykoterapeut og har en grunduddannelse i Ernæring & Sundhed. Til daglig arbejder hun bredt med mental sundhed i Syddjurs Kommune, med et særligt fokus på natur og neuroaffektiv udviklingspsykologi.

Michela

Michela er Mindfulness-underviser (MBSR) og har grunduddannelse i ergoterapi. Til daglig arbejder hun bredt inden for området Mental Sundhed, for borgere i Syddjurs kommune.

Hother

Hother er naturformidler og selvstændig inden for outdoor, natur- og kulturformidling. Han er outdoormenneske, jæger, fisker m.m. Til daglig arbejder han med naturterapi som freelance naturvejleder for Danmarks Jægerforbund og som professionel event- og oplevelsesoperatør, med base på Syddjurs.

Jens-Jakob

Jens-Jakob er fysioterapeut og psykoterapeut. Til daglig arbejder han med mental sundhed i Syddjurs kommune og driver selvstændig forretning med personlig udvikling, herunder terapi, erhvervscoaching og supervision i Silkeborg.