Konference om naturbaseret sundhedsfremme torsdag 20. juni 2024

Vidensdeling, oplæg og netværk om naturterapi for interessenter og beslutningstager

 

Velkommen til en konference der sætter fokus på, hvad naturbaserede indsatser gør af positiv forskel i det sundhedsfremmende arbejde.

 

Konferencen markerer afslutningen på projektet Naturlig Ressource, der gennem en årrække har indsamlet data i forbindelse med naturbaserede gruppeforløb for stressramte voksne. Projektet har vist nye veje i forebyggende og rehabiliterende sundhedstilbud via naturbaserede indsatser. Resultaterne deler vi for at inspirere dig med dokumenteret viden og indsigt i fordelene ved implementering af naturbaserede sundhedsindsatser i et både menneskeligt og økonomisk perspektiv.

 

Konferencen er for beslutningstagere fra stat, regioner og kommuner, samt sundhedsfaglige netværk, patientforeninger m.fl. Invitationen til konferencen er personlig. Kommuner inviteres efter først til mølle-princippet. Er du ikke inviteret eller fik du ikke plads på konferencen, er du velkommen til at kontakte projektleder Rikke Laustsenril@jaegerne.dk for at blive skrevet på ventelisten.

 

Se konferencens fulde program – Klik her